Teraszburkolat és kerítés kalkulátor
Prémium WPC Teraszburkolat komplett csomag m2 ár: 18.400,- Ft/m2 ami tartalmazza a párnafákat és a rögzítő klipszeket is! Kedves vásárlóink! Nagyobb megrendelés esetén a kedvezményekért kérjen írásos árajánlatot!

Általános szerződési feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek az M-TECH GROUP Kft. (székhelye: 1044 Budapest, Óradna utca 4. cégjegyzékszám: 01-09-868287; adószáma: 13692665-2-41; email címe: info@wpc-padlo.hu, telefonszáma: +36 1 269 1361); továbbiakban: Szolgáltató és az M-TECH GROUP Kft. által üzemeltetett weboldal kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte 

1.1.A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.wpc-padlo.hu weboldalon található elektronikus áruházon keresztül történik. Továbbá jelen szerződés hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.

A www.wpc-padlo.hu webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza, azzal, hogy a jelen szerződéssel mellőzésre kerülnek az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak.

1.2. A www.wpc-padlo.hu webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen szerződésben meghatározott módon.
1.3. A www.wpc-padlo.hu webáruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen szerződésben foglaltakat.
1.4. A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a teljesítésig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek közötti szerződés az áru megvásárlása során jön létre. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.

2. Regisztráció 

2.1. A Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra, amely két részből áll, a személyes illetve a szállítási adatok megadásából.

2.2. Az M-TECH GROUP Kft. az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Az M-TECH GROUP Kft.-t nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Személyes adatok módosítása menüpontban van lehetőség. Aktív rendelést érintő adatok módosítására az Ügyfélszolgálati telefonszámokon, vagy email címünkön van lehetőség.

3. Megrendelés 

3.1. A vásárolt áruk tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, telefonon vagy email elérhetőségünkön készséggel állunk rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Amennyiben a Webáruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük forduljon hozzánk telefonos vagy email címes elérhetőségünkön.

3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

3.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát az M-TECH GROUP Kft. fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt, készleten lévő termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.
Amennyiben az M-TECH GROUP Kft. minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor cégünk nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

3.4. A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül csak regisztrált Ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. Az M-TECH GROUP Kft-t az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.5. Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.6. Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (emailben) vagy telefonon visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

4. Szállítási és fizetési feltételek 

4.1. A termékek átvételére kétféle lehetőség van: személyes átvétel és futárszolgálattal való házhoz szállítás. A személyes átvétel a Szolgáltató telephelyén (1044 Budapest, Óradna utca 4.) lehetséges, telefonos egyeztetést követően. Amennyiben Ügyfél futárszolgálattal kéri a házhoz szállítást, úgy a fuvardíjat az Ügyfél viseli oly módon, hogy a fuvardíj a számlán feltüntetésre kerül, mely összeget a termék átvételekor a futárnak készpénzben megfizetni köteles. A fuvardíj költségét a webáruház az Ügyfél szállítási/számlázási címéből automatikusan kiszámolja. Egy Ügyféltől azonos napon érkezett több megrendelés esetén, a házhoz szállítási díj szempontjából külön kerülnek figyelembevételre. Amennyiben az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi és erre az M-TECH GROUP Kft. visszajelzése alapján még van lehetőség, az M-TECH GROUP Kft. a megrendeléseket összevonja. A már elindított csomagok utólagos összevonására nincs lehetőség. Az M-TECH GROUP Kft. a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

4.2. Az M-TECH GROUP Kft. a rendelés teljesíthetőségét követően lehetőséget biztosít Ügyfélnek a kiszállítási időpont megválasztására, amely a dátumot jelöli. Meghatározott órára történő kiszállítást nem tudunk vállalni. A szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, az M-TECH GROUP Kft.-t nem kötelezik, a tényleges szállítási határidőt minden esetben visszaigazoljuk.

4.3. Az Ügyfél termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt az M-TECH GROUP Kft-nek nem áll módjában elfogadni. A kiszállítással és a megrendelési tételekkel kapcsolatos kifogásokat, kérjük még a szállítmányozó jelenlétében, jegyzőkönyv felvételével dokumentáljon.

5. Elállás joga, módja, következményei 

5.1. Amennyiben Ügyfél a termék házhoz szállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt az áru átvételét követő 14 naptári napon belül, indoklás nélkül megteheti. Ennek módjáról a Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. (II.26.) számú kormányrendelet rendelkezik. Ügyfél az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette.

Vásárlástól való elállás esetén, kérjük írjon emailt az info@wpc-padlo.hu email címre, adja meg elérhetőségét (név, telefonszám, email cím), ahol munkatársunk felveszi önnel a kapcsolatot.

Az M-TECH GROUP Kft. Kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a vételárat megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban Ügyfélnek kell gondoskodnia. Szállítási költséget nem áll módunkba visszatéríteni. Elállás esetén az M-TECH GROUP Kft. követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.
Ügyfél kérésére az M-TECH GROUP Kft. készséggel gondoskodik a visszaszállítás bonyolításáról, erre vonatkozó igényeket telefonon vagy email-en jelezze. A visszaszállítás költsége minden esetben az Ügyfelet terheli.

5.2. Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, az M-TECH GROUP Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 30 napon belül hiánytalanul visszautalja a vásárló részére.

6. Garancia, szavatosság 

6.1. A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók. A 72 órás cseregaranciával élhet a vásárló, ha a rendeltetésszerű használatot a meghibásodás akadályozza. A kereskedőnek jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni a szakszervizzel, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a vevőt terheli.

7. Egyebek 

7.1. Az M-TECH GROUP Kft. áruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

7.2. Az M-TECH GROUP Kft. nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

7.3. Az M-TECH GROUP Kft. Az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten tárolja csak saját reklám kampányaiban használja fel, az Ügyfél adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél az M-TECH GROUP Kft. alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. Az M-TECH GROUP Kft. az Ügyfél adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

7.4. Az M-TECH GROUP Kft. bármikor jogosult jelen szerződés feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

7.5. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

7.6. A www.arukereso.hu (Naspers OCS Hungary Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám: 24868291-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-186759) Megbízható bolt programjának működése érdekében az itt történő vásárlások után a vásárló e-mailcíme, illetve az általa megvásárolt termék megnevezése az arukereso.hu részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az így továbbított személyes adatokat a Naspers OCS Hungary Kft. a www.arukereso.hu Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli.